Муска за предизвикване на силна любов


   Муската се изписва със специално приготвено мастило върху парче памучен плат и в нея се слагат три вида арабски билки и съставки, всяка от която се нарича с по двадесет и едно заклинания за изпращане на силна любов към желания човек. Муската има уникалното свойство да въздейства върху любимия дори той да е напълно изстинал или в живота му да има друг партньор.