Силата на арабската магия

Арабската магия притежава огромна сила и възможност за предначертаване на желаното.


Нейните тайни са известни само на малцина посветени ходжи и магове, които ги съхраняват и предават от поколение на поколение.


Арабската магия борави със силите на природата, минерали, благовония, билки и изписването на свещени заклинания.


Тя може да помогне на човек да постигне издигане в материален план, да доведе желаният любим, да събира разделени двойки, да отключва късмет, да привлича щастие, пари и изпълняване на желания.