Арабски любовен ритуал за събиране на двойки с кукли

 В моята практика използвам ритуали, които са доказали своята ефективност многократно и са успявали да направят невъзможното, дори когато други средства не помагат.

Този ритуал е един от тях и неговата сила за събиране на двойки, влюбени и довеждане на любим е огромна. Изработват се специални муски под форма на кукли на двата обекта и се работи с катинари, с които се заключват пътя на двамата човека да бъдат постоянно заедно и никой друг да не може да ги раздели и отдели един от друг.

Муска за предизвикване на силна любов


   Муската се изписва със специално приготвено мастило върху парче памучен плат и в нея се слагат три вида арабски билки и съставки, всяка от която се нарича с по двадесет и едно заклинания за изпращане на силна любов към желания човек. Муската има уникалното свойство да въздейства върху любимия дори той да е напълно изстинал или в живота му да има друг партньор.  
Магия за брак

     Арабска магия, която води до свързване на съдбите на двама души. Ако човекът, когото обичате не се чувства готов на тази стъпка, а вие искате да сключите брак с него и да създадете семейство, тази магия може да го осъществи.


Разваляне на магия     В моята практика съм се сблъсквал със стотици случаи на направени черни магии върху нищо неподозиращи жертви. Някои от тях водят до скандали и раздяла, други до влошаване на здравето и залиняване, а най-опасните от тях погубват живота на човека. Аз работя посредством могъщите молитви от Свещения Коран, заедно със специална дуа, която съдържа ангелски имена и имената на всички пророци и светии в исляма. Чрез нея се разбива действието на направената магия и тя се връща обратно към този, който я е направил. Независимо дали магията е стара или нова, нейната погубваща сила се разваля и отпраща назад. 


Изгаряща любовна магия

     Силна арабска магия за любов с лимони и игли за изгаряне на сърцето и ума на вашия избраник. Всеки друг човек ще му бъде "кисел" и не ще може да намери щастие и любов при друг освен при вас.


Магия за събиране на разделени двойки

   Вашият любим няма да познае миг покой чрез тази магия. Силна любовна мъка и копнеж ще се стоварят върху него, водейки до пълното му покоряване.


Арабски любовни магии с яйца


   Изпълнението на тези магии води до силна любов към човека, върху когото се прави. Той няма да може да намери и миг покой, докато не бъдете заедно. Няма да може да спи, нито да се храни и мислите му ще бъдат насочени постоянно към вас. 

Силата на арабската магия

Арабската магия притежава огромна сила и възможност за предначертаване на желаното.


Нейните тайни са известни само на малцина посветени ходжи и магове, които ги съхраняват и предават от поколение на поколение.


Арабската магия борави със силите на природата, минерали, благовония, билки и изписването на свещени заклинания.


Тя може да помогне на човек да постигне издигане в материален план, да доведе желаният любим, да събира разделени двойки, да отключва късмет, да привлича щастие, пари и изпълняване на желания.