Изгаряща любовна магия

     Силна арабска магия за любов с лимони и игли за изгаряне на сърцето и ума на вашия избраник. Всеки друг човек ще му бъде "кисел" и не ще може да намери щастие и любов при друг освен при вас.