Арабски любовен ритуал за събиране на двойки с кукли

 В моята практика използвам ритуали, които са доказали своята ефективност многократно и са успявали да направят невъзможното, дори когато други средства не помагат.

Този ритуал е един от тях и неговата сила за събиране на двойки, влюбени и довеждане на любим е огромна. Изработват се специални муски под форма на кукли на двата обекта и се работи с катинари, с които се заключват пътя на двамата човека да бъдат постоянно заедно и никой друг да не може да ги раздели и отдели един от друг.