Арабски любовни магии с яйца


   Изпълнението на тези магии води до силна любов към човека, върху когото се прави. Той няма да може да намери и миг покой, докато не бъдете заедно. Няма да може да спи, нито да се храни и мислите му ще бъдат насочени постоянно към вас.